Despre proiect

FEPAM

SC ANDRAGRIG COUTURE SRL implementeaza proiectul “Diversificarea activității în cadrul și în afara sectorului acvaculturii și pisciculturii prin implementarea unor tehnici inovative  de producție articole de îmbrăcăminte și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul GLP ”Dunărea Dolj”, cod SMIS 129316, in baza contractului de finantare nr. 228/12.04.2019.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1 – Achizitia de bunuri si servicii

OS2 – Crearea a doua locuri de munca

OS3 – Inovare

OS4 – Accesul publicului la rezultatele proiectului

Informatii despre proiect

Proiectul este cofinantat din Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, Masura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala, Masura 3 – Diversificarea activitatilor din cadrul si in afara sectorului acvaculturii si pisciculturii (din cadrul implementarii strategiei de dezvoltare locala a Asociatiei Grup Local Pescaresc “Dunarea Dolj”)

Beneficiarul proiectului : SC ANDRAGRIG COUTURE SRL

Perioada de implementare: 12 luni

Valoare totala proiect: 329.757,76  lei , din care:

Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM): 222.586,48 lei

Buget national: 74.195,50 lei

Beneficiar: 32.975,78  lei.

Obiectivul general al proiectului este diversificarea activitatilor si crearea de locuri de munca in cadrul si in afara sectorului acvaculturii si pisciculturii si corespunde cu obiectivul masurii.

 

Obțineți 15% reducere la prima achiziție

X

No products in the cart.